Chủ đề: lòng đỏ trứng gà ta

  • Gà nuôi đẻ trứng

    Có lẽ từ xa xưa, cha ông ta khi nuôi gà đều để làm thức ăn thường lấy thịt và trứng. Ở nông thôn thì nhà nào cũng nuôi gà, không ít thì nhiều, một phần để tận dụng nguồn nông sản như thóc lúa để nuôi...»

    04/04/2015   –   Lượt xem (11211)

Gọi đặt mua